top of page

Wetenschappelijke onderbouwing

Volgt nog

  • Pijn gaat primair over overleving van de cel / het organisme niet over weefselintegriteit

  • Nociceptie komt niet uit weefselstructuren maar primair uit het vocht rond die structuren

  • Als er bij een patiënt geen weefselschade aangetoond wordt wil dat niet zeggen dat er niets aan de hand is. De primaire bron van nocisensoriek is verstoring van het chemisch milieu en dit wordt niet aangetoond met beeldvormend onderzoek.

  • Vrijwel alle chronische pijn is nociceptief

  • (Pijn zonder weefselschade is eerder de norm dan de uitzondering)

Grootste deel van de nociceptie is interoceptief.

A-delta nociceptoren  - exteroceptie - huid / weefselschade -> S1 sensorische schors: scherpe, gelokaliseerde pijn

C-vezel nociceptoren  - interoceptie  - fascia /homeostase    -> insula en hypothalamus: diffuse diepe zeurende pijn,                                                                                                     vaak een beurs gevoel, vaak benoemd in emotionele bewoordingen

Er zijn 25 onderzoeken gedaan die het chemisch milieu van het vocht hebben gemeten bij verschillende pijnsyndromen en alle onderzoeken vonden deze verzuring.

Fasciatherapie F.I.T.

Configuraties van hyaluron:

Praktische tips en links:

bottom of page