top of page

Fasciatherapie F.I.T.

Wat is Fascia Integratie Therapie (F.I.T.)?

De Fascia Integratie Therapie - methode is een nieuwe vorm van fysiotherapie.  De methode is science based en patient centered. We baseren onze therapie op de meest recente inzichten over de uit de gebieden anatomie, fysiologie, pathologie, pijnwetenschap en psychologie. De focus ligt hierbij op de fascia, het weefsel beschreven als: “A functional structure that provides an environment that enables all body systems to operate in an integrated manner”. Samen met de spier -en vetcellen vormt fascia de soft tissues. Het werkgebied bij uitstek van de fysiotherapeut. Een gezonde fascia zorgt voor een optimaal functionerend lichaam. Maar dit kan verstoord raken door letsel, onder -of overbelasting, ontsteking, slechte verzorging. Dit kan resulteren in verstoorde functie en pijn.

 

De fasciatherapeut is getraind door middel van het Fascia Functie Onderzoek en palpatie de verstoring in de fascia op te sporen. De uitkomsten van dit onderzoek dienen vervolgens als richtlijn voor de behandeling. Als de functie weer normaal wordt zien we vrijwel altijd dat de pijn ook afneemt. Het nieuwe van deze aanpak is dat de focus vooral zal liggen op de verstoring van de grondsubstantie 'de gel' van de fascia. Liquify the fascia of het weer vloeibaar maken van deze gel is een belangrijk uitgangspunt. Daarna volgt nog het trainen voor een sterkere en met name een veerkrachtiger fascia. Een veerkrachtige fascia verminderd de kans dat er klachten terugkomen. Daar ligt vooral ook een belangrijke taak voor de patiënt.

In de fasciatherapie zal ook altijd kijken naar de andere belangrijke component: de gevoeligheid van het zenuwstelsel. Sensitisatie van het zenuwstelsel kan een belangrijke veroorzakend en onderhoudende component van klachten zijn.

Ook hier komt de patiëntgerichtheid ten uiting: iedereen is anders en bij iedereen spelen andere factoren een rol.

Focus on Fascia

Focus on Fluids

Focus on Function

We leiden fysiotherapeuten sinds 2014 op in deze methode in Nederland en in het buitenland. De opleiding is geaccrediteerd door het kwaliteitshuis van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en het Keurmerk Fysiotherapie (SKF). De methode is ontwikkeld door fysiotherapeuten Ernst van der Wijk en Alexander Kudus.

fasciatherapie

Nuttige websites

  • fasciaweb.nl

  • fasciatherapie.fit 

  • fasciatherapy.fit   

  • veerkracht.fit 

  • 2reco4.com 

Website voor patiënten verwijzers,

Opleiding fasciatherapeut FIT voor fysiotherapeuten

Voor de cursussen in het buitenland

Tips voor meer veerkracht

Tools voor fasciamobilisatie -en training

bottom of page