top of page

Belasten

Het lichaam is gemaakt om belast te worden, veel en met variatie!

Alleen vlak na een letsel of acute overbelasting is, gedoseerde, rust nuttig. Immobilisiatie is funest voor het lichaam en voor een optimaal herstel. We kunnen wat leren van dieren. Zij gaan na een letsel bewegen en belasten zodra het ook maar half mogelijk is. Wij zijn zo slim dat we soms domme dingen doen: we gaan twijfelen of het wel zinvol/veilig is om te belasten en wachten te lang met bewegen/belasten.

We gaan even terug naar de basisformule van pijn:

Pijn = nociceptie x gevoeligheid van het zenuwstelsel

De nociceptie is afhankelijk van de mechanische belasting en de mate van verstoring van het chemisch milieu. In formule:

Nociceptie = verzuring x belasting

Samengevoegd levert dat de volgende formule op:

Pijn = verzuring x belasting  x gevoeligheid van het zenuwstelsel

Het ligt voor de hand om bij pijn als eerste de belasting te verminderen. En veel mensen met pijn doen dit ook en/of wordt geadviseerd dit te doen. Maar dan schakel je de belangrijkste prikkel voor optimaal herstel en versterking uit. het is beter de verzuring tegen te gaan en de gevoeligheid van het zenuwstelsel te verminderen. Verzuring kan tegengegaan worden door beweging, behandeling van fascia en voeding.

Er zijn veel manieren om zelf de gevoeligheid van je zenuwstelsel te verminderen. Alles wat rust, ontspanning, het gevoel van veiligheid, genot, verbinding, of aangename afleiding geeft, kan daarbij helpen. Heel direct inwerken op het centrale zenuwstelsel kan met bijvoorbeeld meditatie/mindfulness.

Een verstoorde darmfunctie kan mogelijk een belangrijke onderhoudende factor van een overgevoelig zenuwstelsel zijn. Met gezonde voeding kun je vaak al veel bereiken. 

Als de klachten ernstiger zijn, is er mogelijk hulp van een specialist nodig. 

therapie en pijn

Praktische tips en links:

  • ​Je mag net zo veel overbelasten als je herstellen kunt. Zorg dus voor voldoende rust momenten. Des te dieper de ontspanning des te sterker het herstel.

  • ​Botten en kraakbeen doen het goed op druk belasting, spieren en fascia houden van rek. Des te meer beweging des te meer grondsubstantie (het smeermiddel van het lichaam) wordt er gemaakt. Springen en clubbelltraining zijn goed voor alles!

bottom of page