top of page

Dankbaarheid

'Tel je zegeningen' is een wijs advies dat wetenschappelijk zijn waarde heeft bewezen. Als de patiënt aan het eind van de week, of beter nog aan het eind van elke dag, vijf voorvallen opschrijft waarvoor hij dankbaar was, dan had dit na een paar weken een opvallend positief effect op het welbevinden. De proefpersonen rapporteerden daarna een meer positieve en optimistische kijk op het leven, spendeerden meer tijd aan sport en rapporteerden minder fysiek ongemak. Men ervoer meer positieve emoties en gaf vaker aan iemand te hebben geholpen. (van Burken 2004)

Resultaten van meer vanuit dankbaarheid leven: 

  • Socialer, helpen andere mensen makkelijker (liefdadigheid zelf maakt weer gelukkig) 

  • Meer positieve stemming 

  • Voelen meer verbinding 

  • Meer optimistisch 

  • Slapen langer en dieper 

  • bereiken persoonlijke doelen makkelijker

Praktische tips en links:

Schrijf aan het eind van de dag drie dingen op waar je die dag dankbaar voor was. Onderzoek liet zien dat alleen deze oefening soms wel 40% toename van geluksgevoel liet zien. En onderzoek van Martin Seligman toonde aan dat 94% van mensen met een depressie zich duidelijk beter gingen voelen.

bottom of page